Dit lesmateriaal is tot stand gekomen dankzij de Endometriose Stichting.

Concept en realisatie: Podium, Bureau voor Educatieve Communicatie

Vormgeving: Lidewij Spitshuis

Animatie: IQ Media

Infoblad: met dank aan studenten van de medische faculteit, Radboud universiteit Nijmegen. 

 

Postadres

Baandert 27

6136 EM Sittard

info@endometriose.nl

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Het hoofddoel van deze lesmodule is informatievoorziening. De redactie bestaat niet uit medici, maar uit communicatiemedewerkers en vrijwilligers van de Endometriose Stichting. Bij de samenstelling van de website wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

Het bespreken van een bepaalde medische behandeling op deze website moet niet worden opgevat als een advies voor de behandeling. Wij raden altijd aan overleg te hebben met uw behandelend arts. Beweringen, meningen en ervaringen geuit in artikelen in de lesmodule zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

De Endometriose Stichting spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de Endometriose Stichting als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de stichting niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.endometriose.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Endometriose Stichting geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@endometriose.nl